EVEL juhatuse koosolek toimub 25.04.2014

EVEL juhatuse korraline koosolek toimub 25. aprillil 2014 Peetrimõisa Villas Pirni tn 4 Viljandis.

Koosoleku päevakord:
1. Kuidas elab Viljandi Veevärk – Toomas Porro
2. Juhatuse esimehe valimine.
3. Juhatuse aseesimehe valimine.
4. Uute liikmete vastuvõtmise otsustamine: AS Võru Vesi; Innovative Water Systems OÜ.
5. AS Tallinna Vesi strateegiajuht Evelyn Hekk, VHT töörühma liikmeks määramine.
6. OÜ Wavin Estoniale teenuste osutamise lõpetamine seoses 2013. II poolaasta liikmemaksu võlgnevusega.
7. Ülevaade 2014.a tegevustest ja eelarvest.
8. EVEL 20. sünnipäeva kavandamine 2015.a.
9. Jooksvad küsimused.