EVEL juhatuse koosolek

Sündmus: EVEL juhatuse koosolek
Aeg: 14.10.2011 kell 12.00 – 17.00
Koht: Tartus Emajõe Veevärk ruumides

Lisainfo:

Koosoleku päevakorrapunktid:

1. Ülevaade eelnenud perioodist ja II pa tegevuskavast. Vahur Tarkmees
2. EVEL 2011. aasta eelarve täitmisest. Juhatuse reservi kasutamisest. Vahur Tarkmees
3. 2012 a eelarvest ja tegevustest. Vahur Tarkmees
4. EVEL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg
5. Muud küsimused ja informatsioonid.
6. Tutvumine AS Emajõe Veevärk pere tööde ja toimetustega. Andres Aruhein Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine e-posti aadressil evelin.nool@evel.ee.