EVEL liitus metallivarguste tõkestamise hea tahte leppega

Politsei- ja Piirivalveamet sõlmis 15 ettevõtte ning organisatsiooniga metallivarguste tõkestamise ja ennetamise hea tahte koostööleppe, et määratleda ühised põhimõtted selle valupunktiga võitlemisel.

Politsei- ja Piirivalveameti, vanametalli käitleja Kuusakoski ning võrguettevõtja Elektrilevi algatatud metallivarguste tõkestamise ja ennetamise hea tahte koostööleppega liitusid Eesti Vee-ettevõtete Liit, Imatra Elekter, Elion Ettevõtted, Starman, EMT, Elisa Eesti, Tele2 Eesti, Tallinna Vesi, Eesti Raudtee, BLRT Refonda ning Tolmet Eesti. Lepe jääb edaspidi avatuks ja kõik soovijad saavad selle allkirjastada ka hiljem.

Leppega liitunud tõdevad, et metallivargused on Eestis jätkuvalt tõsine probleem, mis põhjustab otsest ohtu inimeludele ja ulatuslikke varakahjusid. Lisaks on metallivargustel sageli laiem ühiskondlik mõju, kuna eluks vajalike teenuste katkemine tekitab suurt ebamugavust tuhandetele inimestele. Et võitlus metallivargustega on võimalik üksnes tihedas omavahelises koostöös ja avalikkust teavitades, leppisid allakirjutanud kokku ühistes põhimõtetes ning ka konkreetsetes sammudes.