EVEL moodustas laiapõhjalise töörühma ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse jätkusuutlikuks toimimiseks

Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) eestvedamisel on moodustatud uus laiapõhjaline töörühm, mille eesmärk on keskenduda ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse reguleerimise problemaatikale ja koostöö tegemisele parema regulatsiooni heaks jätkusuutliku vee-ettevõtluse nimel.

Töörühma ülesanded on järgmised:
1)  olemasolevaleühisveevärgijakanalisatsiooniteenuseregulatsioonisüsteemilehinnangu andmine,
2)  jätkusuutliku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse tagamiseks vajaliku regulatsiooni sõnastamine ja regulatsiooni rakendumise taotlemine,
3)  veehinnaarvutamisemetoodikamuutmiseksettepanekutetegeminejamuutmise taotlemine,
4)  tegevuskavadekoostaminejategevusteelluviimisekorraldamine. 

Töörühma tööd hakkab juhtima Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna peaspetsialist Hannes Aarma.

Kõik esindajad töörühmas on:

1. Eesti Linnade Liit (ELL): põhiliige: Angelika Kallakmaa-Kapsta, Tallinna Linnakantselei konsultant ; asendusliikmed: esimene asendusliige: Jüri Võigemast, ELL tegevdirektor; teine asendusliige Alo Aasma, Paide linnapea; kolmas asendusliige Irja Alakivi, ELL;
2. Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL): põhiliige Aare Vabamägi, nõunik;
3. Keskkonnaministeerium: põhiliige Galina Danilišina, veeosakonna peaspetsialist;
4. Konkurentsiamet: põhiliige Klarika Siegel Lorvi, veeosakonna juhataja; asenduliige Kertu Saul, veeosakonna peaspetsialist. Peadirektor Märt Ots osaleb vastavalt võimalustele töögraafikus;
5. Rahandusministeerium: põhiliige Ivar Sikk, eelarvepoliitika asekantsler; asendusliikmed Sulev Liivik, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja  ja Rando Härginen, riigieelarve osakonna peaspetsialist;
6. Siseministeerium: põhiliige Kaur Kaasik-Aaslav, Kohaliku omavalitsuse ja regionaalhalduse osakonna nõunik;
7. Keskkonnainvesteeringute Keskus SA (KIK): põhiliige Veiko Kaufmann, juhatuse esimees; asendusliikmed Maarika Kõrm, laenualdur; Tiiu Noormaa, veemajanduse juhtivkoordinaator;
8. Sotsiaalministeerium: põhiliige Ramon Nahkur, rahvatervise osakonna peaspetsialist; asendusliige Aare Selberg, rahvatervise osakonna peaspetsialist;
9. Tarbijakaitseamet: põhiliige Helen Liiva, finants- ja sideteenuste talituse jurist; asendusliige Ave Mägi, finants- ja sideteenuste talituse jurist;
10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindab töörühmas Konkurentsiameti esindajad. Juhul, kui töörühmal peaksid arutelude käigus tekkima Majandus- ja Kommunikatsiooni­ministeeriumi pädevusse kuuluvate teemade osas spetsiifilisemad küsimused, siis ollakse mõis­ta­gi nõus meid abistama;
11. Terviseamet: põhiliige Leena Albreht, Keskkonnatervise osakonna juhataja; asendusliige Knut Tamm, keskkonnatervise osakonna peaspetsilist;
12. Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL): põhiliige Kadri Kralla, AS Saku Maja juhatuse liige, EVEL VHT juht.

Kõiki EVEL töörühmi näed SIIT