EVEL RVPT koosolek toimub 28.mail

EVEL reoveepuhastite kompetentsi töörühma (RVPT) koosolek toimub 28. mail Paljassaare reoveepuhastusjaamas.

Koosoleku teemapunktid:
– tutvumine
– probleemide/ülesannete kaardistamine, informatsioonid
– RVPT töö organiseerimine
– reoveepuhastite tõhususe hindamise projekti lähteülesanne ja metoodikad (ülevaade, arutelu)