EVEL RVPT (reoveepuhastite kompetentsi) töörühm koguneb koosolekule 10.septembril.

RVPT koosolek toimub teisipäeval, 10.septembril Tallinnas Järvevana tee 3 (Ülemiste veepuhastusjaamas) 5.korrusel.

Koosoleku päevakord:

10.00-10.15 kogunemine, kohvi
10.15 – 11.15 arutleme veepuhastuse operaatorite kutsestandardi teemal. Külla tuleb Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktor hr Rein Oselin. Uurime koosoleku käigus, kes oleks valmis osalema kutsestandardi töörühmas Kutsekojas (st EVEL ettepanekud Kutsekojale).
11.15 – 12.00 arutame ja lõpetame ära Olev Elmiku poolt tõstatatud eelpuhasti teema. Võtame kokku hääletuse tulemuse ja lisame inimeste hääled, kes elektrooniliselt ei hääletanud. Hääletuse protsessist tõusetunud lahtiste küsimuste arutelu jätkamise/mittejätkamise otsustamine.
12.00-12.30 lõunapaus
12.30 – 13.30 arutame jätkuvalt reoveepuhastite tõhususe uuringu projekti metoodikaid (Vallo Kõrgmaa poolt saadetud dokumentide alusel, mis loodame saada enne koosolekut).
13.30 – 14.30 korralduslikud küsimused:
– kuidas elektroonilise hääletusega saaks olla efektiivsem (eelpuhasti teema valguses)
– eelmisel koosolekul tehti kaks ettepanekut, millega sooviks edasi liikuda.

Väljavõtted 28.05.2014 koosoleku protokollist: 

Punkt 6.2. RVPT võiks ümberkujundada ka joogiveepuhastuse kompetentsirühmaks alarühmana.

Ettepanek 10.09 koosolekule: selgitada, kes RVPT liikmetest on joogiveepuhastuse kompetentsirühmas RVPT alarühmana kompetentsed tegutsema ning nimetada joogivee kompetentsirühma alarühma liikmete ja juhi kandidaadid. Selgitada, kas ja kellele võiks esitada kutse kandideerida joogivee kompetentsirühma liikmeks (kes täna ei kuulu RVPT-sse). Teha EVEL juhatusele ettepanek RVPT ümberkujundamiseks joogiveepuhastuse kompetentsirühmaks alarühmana (vajalik EVEL juhatuse otsus muuta RVPT töökorda vastavalt (kehtiv töökord manuses). EVEL juhatuse koosolek on kavas 2.okt 2014.)

Punkt 6.4. RVPT võiks arutada tippspetsialistide grupi moodustamist, kes võiks pakkuda teenust probleemide lahendamiseks (nagu kunagi oli põllumajanduses).

Ettepanek 10.09 koosolekule: nimetada RVPT liikmed alatöörühmana, kes töötavad välja teenust pakkuvate tippspetsialistide toimimise kontseptsiooni ja esitavad selle arutamiseks RVPT järgmisele koosolekule.

14.30 – 15.00 muud küsimused (olemasolul).