EVEL seaduseloome töörühma (SLT) koosolek toimub 11.aprillil

Päevakorras:

 1. Ülevaade jooksvatest tegevustest:

    a) SLT-d puudutavate korralduslike küsimuste läbiarutamine (aluseks SLT eesmärk, SLT töökorralduse  mudel sh kommunikatsioon, vastutused)

    b) Veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainete direktiiviga seonduv

    c) Mõõteseadusega seonduv

2. ÜVVKS muudatuse eelnõu ettepanekud

3. Sademevee maksustamise kontseptsioon – ettepanekud SLT liikmetelt

4. Muud küsimused

 Täpsem info: Marja-Liisa Kruusimäe, Seadusloome töörühma nõunik

Eesti Vee-ettevõtete Liit

GSM: +372 56 475 333

www.evel.ee