EVEL üldkoosolek kinnitas EVEL strateegia

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) kinnitas 23.03.2012 toimunud üldkoosolekul EVEL arengustrateegia aastateks 2012-2016. 

EVEL-i strateegia valmis ajavahemikus jaanuar 2011 – veebruar 2012. EVEL’i strateegia loomeprotsessi eestvedajaks oli EVEL’i juhtkond, kaasates EVEL’i liikmeid. Strateegia eelnõu esitati kinnitamiseks EVEL’i üldkoosolekule 23.03.2012.

EVEL’i tegevuse üldeesmärk on luua selline keskkond, kus:

… tarbijatele on tagatud ühesugune kõrge kvaliteediga teenus;

…on minimaliseeritud tegevusest põhjustatavad keskkonnamõjud;

…on tagatud jätkusuutlik vee-ettevõtlus.

Strateegia tervikdokumendiga saad tutvuda SIIN .

Eesti Vee-Ettevõtete Liit (www.evel.ee ) ehk EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 39 vee-ettevõtet ja 20 vee-alaga seotud ettevõtet.

 Täiendav informatsioon:

Vahur Tarkmees, EVELi tegevdirektor

E-post: vahur.tarkmees@evel.ee, +372 530 92 153