EVEL ÜVERT koosolek toimub 16.septembril

EVEL ühisveevärgi ja kanalisatsiooni regulatsiooni töörühma (ÜVERT) järgmine koosolek toimub 16. septembril algusegal kell 11.00 Keskkonnaministeeriumis.

Koosoleku päevakava:

11:00 – 12:00 Tsentraalse veemajanduse arendusfondi mudel
12:00 – 12:30 Alternatiiv: investeeringute kogumine vee-ettevõttesse
12:30 – 12:40 Hinnang regulatsioonile. Informatsioon küsitluse tulemustest.
12:40 – 13:00 Edasine tööplaan