EVEL ÜVERT koosolek toimub 30. aprillil

EVEL ühisveevärgi ja kanalisatsiooni regulatsiooni töörühma (ÜVERT) järgmine koosolek toimub 30. aprillil kell 11.00 Keskkonnaministeeriumis