EVEL ÜVVK koolitus kevad 2014

Kutsume kõiki huvilisi traditsioonilisele evelÜVVK koolitusele, mis toimuvad sel kevadel vaid kahes kohas:
* esmaspäeval 26.mail Tartu Veevärgis
* teisipäeval 27.mail Tallinnas Järvevana tee 3 Ülemiste veepuhastusjaamas

Koolitus „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus)“ Kevad 2014

PÄEVAKAVA

26. mai 2014 TARTU (AS Tartu Veevärk, Tähe 118)
27. mai 2014 TALLINN (Järvevana tee 3)

10.00 – 10.30 Kogunemine, tervituskohv

10.30 – 12.00 Tee ja teetööde kvaliteedinõuded – Ülevaade + põhjalikumalt kaevetööde järgsest katendi taastamisest;
Teised teemad (ehitusseadustiku teede osa, tee projekteerimise normide muudatus, teehoiutööde tegevusload, tee-ehitusmaterjalide määrus jms); Tee projektile esitatavad nõuded.
Lauri Künnapuu, Teedetalitus,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Tartu)
Sulev Puumeister, omanikujärelevalve, AS Tallinna Vesi (Tallinn)

 12.00 – 13.00 Veemajanduse valdkonna rahastamine ja areng
EL 2014+ kavandatud meetmed;
– KIK rahastamise üldpõhimõtted (uus teema: jääkreostuse grupierand);
– reoveepuhastite tõhususe hindamise töö lühitutvustus;
– reoveekogumisalade ülevaatamine üle 2000 ie (2014. a) ja alla 2000 ie (2015. a) reoveekogumisaladel;
– veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme V taotlusvoor;
– ülevaade asulareoveepuhastamise direktiivi nõutete täitmisest 2010 ja 2012.
Rita Jürmann (Tartu) ja Peep Siim (Tallinn), Keskkonnaministeerium

 13.00 – 13.30 Lõuna

13.30 – 14.30 Veehinna kooskõlastamise praktika – kogemused, tähelepanekud
Klarika-Siegel Lorvi, Konkurentsiamet

14.30 – 15.30 Veeohutuse plaan – mis ja milleks? Joogivee kvaliteedi olukorrast
Knut Tamm, Terviseamet

15.30– 16.00 Arutelu

Koolituse eesmärgiks on ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks.

Osavõtutasu: 15 (sh käibemaks), sisaldab koolituspäeva, kohvi- ja lõunapausi.

Palun registreeruge hiljemalt 21 maiks aadressil evel@evel.ee märkides ära: 
– kas osalete Tartus või Tallinnas
– osaleja nimi, mis asutusest/ettevõttest ja e-posti aadress