evelÜVVK koolitus läks Tartus täissaalile. 17.04 ootab Haapsalu

EVEL-i koolitusprojekt „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel“ (evelÜVVK koolitus) toimus AS Tartu Veevärgis 12.04. Osales ligi kuuskümmend inimest. Haapsalus toimub koolitus 17.04.

Projekti eesmärgiks on:

ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks;

suurendada süsteemselt ja laialdaselt ÜVVK valdkonnas kohalike omavalitsuste (KOV) ja vee-ettevõtete poolt tehtavate otsuste kvaliteeti, tõhustada KOV-ide ja vee-ettevõtete omavahelist koostööd ja ühistegevust ning parandada ÜVVK õigusaktide rakendamist KOVides ja vee-ettevõtetes.

Lähemalt vaata siit: https://evel.ee/organisatsioon/reklaam/

Kontakt: Triin Matsalu, Projektijuht  +372 5624 3808 triin.matsalu@evel.ee