evelÜVVK koolituse IV moodul kutsub

KUTSE

Meil on rõõm kutsuda Teid osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus).“  IV mooduli koolitustele. 

Projekti eesmärgiks on:

·         ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega tegelevate inimeste järjepidev ja süsteemne keskkonnateadlikkuse suurendamine elukeskkonna ja ressursside säästmiseks;

·         suurendada süsteemselt ja laialdaselt ÜVVK valdkonnas kohalike omavalitsuste (KOV) ja vee-ettevõtete poolt tehtavate otsuste kvaliteeti, tõhustada KOV-ide ja vee-ettevõtete omavahelist koostööd ja ühistegevust ning parandada ÜVVK õigusaktide rakendamist KOVides ja vee-ettevõtetes.

Koolitatavate peamine sihtgrupp on KOV-ide ja väiksemate (50-2000 IE) vee-ettevõtete ametnikud ja spetsialistid, kes tegelevad ÜVVK planeerimise, korraldamise ja majandamisega.

Projekt koosneb neljast moodulist, iga moodul sisaldab kuus regionaalset koolituspäeva (kokku 24 päeva) perioodil 2012-2013 kevadel ja sügisel. Ühe mooduli kõik koolitused on ühesugused.  Eelnevad kolm moodulit olid väga edukad ja koolitatavate tagasiside positiivne.

2013. aasta sügisene IV moodul keskendub peamiselt reoveesette käitlemise temaatikale. Tähtsal kohal on ka ÜVK arendamise kava nõuded ja juhised ning veemajandusprojektide rahastamine. Päevakava on SIIN. 

2013. aasta sügisese  mooduli koolitused toimuvad järgmiselt:

Aeg                                       Asukoht
————————————————————————————————————

31. oktoober                    TARTU  – AS Tartu Veevärk, Tähe 118, Tartu
13. november                   PÄRNU – Keskkonnaamet Pärnu-Viljandi Regioon, Roheline 64, Pärnu
21. november                   MÄO – Sämmi Grill, Mäo, Paide vald 
26. november                   VÄIKE-MAARJA – Väike-Maarja Õppekeskus, Pikk 1a, Väike-Maarja
5. detsember                    MÄRJAMAA – Märjamaa Rahvamaja, Sauna 2, Märjamaa alev
12. detsember                  TALLINN – Tallinna Veepuhastusjaam, Järvevana tee 3, Tallinn

Koolituspäeva  osavõtutasu on  15 € (sh käibemaks), mis sisaldab koolituspäeva, kohvi- ja lõunapausi. Osavõtutasu abil katab korraldaja koolitusprojekti omaosaluse. 

Koolituse rahastaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Koolitusprogrammis osaleb partnerina Keskkonnaministeerium. Projekti on kaasatud  ka Eesti Linnade Liit ja Maaomavalitsuste Liit.

Koolitusele registreerimisel palume täita registreerimisleht ja saata see e-posti aadressile triin.matsalu@evel.ee

Ootame Teie aktiivset osalemist!

Tervitustega 
Triin Matsalu
Projektijuht
EVEL
+372 5624 3808
triin.matsalu@evel.ee
www.evel.ee