evelÜVVK koolitusprojekt jõuab 17.05 Kohtla-Järvele ja 24.05 Põlvasse

EVEL koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel“ I-mooduli viimased kaks koolitust toimuvad Kohtla-Järvel 17. mail 2012 OÜ Järve Biopuhastus ruumides (Uus-Tehase 3, Kohtla-Järve) ja Põlvas 24. mai 2012 Põlva Maavalitsuse ruumides (Kesk 20, Põlva).

Registreerimise tingimused, koolituse materjalid ja muu täpsem info on kättesaadavad: https://evel.ee/organisatsioon/reklaam/. Paberkandjal materjale koolitusel ei jagata, soovi korral palume osalejatel need eelnevalt välja printida.

Täpsem informatsioon: Triin Matsalu, Projektijuht, +372 5624 3808 triin.matsalu@evel.ee