Indikaatorite töörühma koosolek

Sündmus: Indikaatorite töörühma koosolek
Aeg: 21.05.2012 kell 12.00–16.00
Koht: ASTV reoveepuhastusjaam (Paljassaare põik 14)
Lisainfo:
Päevakavas
1) Kohtumine Peter Dane’ga Hollandist. Tutvumine EBC tegevusega. Edasiste kontaktide kavandamine Vewiniga (Hollandi Veeliit).
2) Indikaatorite lahtiste küsimuste arutamine (palun tutvuda lisatud kommentaaridega ja võimalusel saata või valmistada ette omapoolsed märkused).
3)Tegevuskava uuendamine.