Indikaatorite töörühma koosolek

Sündmus: Indikaatorite töörühma koosolek
Aeg: 18.01.2011 algusega 13.30
Koht: EVEL büroo
Lisainfo:

Päevakorras:
– Kvaliteedi-, tehniliste-, majanduslike indikaatorite jätkuv läbivaatamine.
– Muu tõusetuv teema, …  (nt Hollandi õppereisi kavandamise suunal)