INT, VHT ja juhatuse liikmete ühendatud koosolek, 13.02

Sündmus: INT, VHT ja juhatuse liikmete ühendatud koosolek.
Aeg: 13.02.2013 kell 11.00-16.00
Koht: EVEL büroo, Järvevena tee 3
Päevakorras on:
1) INT ja VHT hetkeseisu (mida oleme teinud, mis seis täna on) ja töörühmade ühisosa sõnastamine: Leho, Kadri, Vahur
2) Ülevaade ASTV EBC praktikast 2012 (+ Hamburgi kogemus): Leho
3) Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud veehinna taotluste andmetele tugineva majandusanalüüsi tutvustus: Jan Raudsepp
4) Edasise tegevuse kavandamine. Töörühmade ühendamise mõttekuse arutamine ja vajadusel ettepaneku tegemine juhatusele.