Järgmine aasta toob puhta joogivee 165 000 inimesele

Keskkonnavaldkonna 2013. aasta eelarve olulisemad investeeringud suunatakse veeprojektidesse, soojamajanduse säästlikumaks muutmisesse, looduskaitsesse ja keskkonnaharidusse.

„Järgmisel aastal saavad puhta joogivee veel 165 000 inimest. Plaanime veemajandusse investeerida 98,5 miljonit eurot,“ ütles keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus.
 
2013. aastal valmivad ligi 40 veemajanduse projekti, mille tulemusel 165 000 elanikku saavad kvaliteetse joogivee ja 35 000 elanikul on võimalus liituda ühiskanalisatsiooniga. Suurematest projektidest lõpevad näiteks Rae ja Kiili valla ning Saku aleviku veemajandusprojektid.
 
Tänaseks on 73 veemajanduse projekti raames investeeritud juba 166 miljonit eurot.  2015. aasta lõpuks saab puhta joogivee 300 000 inimest.
 
Pentus-Rosimannuse sõnul investeeritakse järgmisel aastal ka soojamajanduses saastavalt ja kallilt õliküttelt taastuvenergia kasutamisele üleminekut. 2013. valmivad hulk katlamaju, kus on sooja tootmisel üle mindud hakkepuidu ja biogaasi kasutamisele. „Tarbijate jaoks on sama oluline ka see, et korda tehakse kümneid kilomeetreid soojatrasse. See olukord, kus südatalvel on lumehangede vahel näha haljendava muruga soojatrassi jooksmise rada ja tarbijate poolt kinnimakstava soojaga köetakse lihtsalt õhku, ei ole aktsepteeritav,“ rääkis keskkonnaminister. Torustike küttekadude vähendamise ja tehtavate investeeringute tulemusel hoiavad tarbijad Keskkonnainvesteeringute Keskuse hinnangul kokku üle miljoni euro.

Looduskaitse valdkonnale on 2013. aasta eelarves planeeritud 4,4 miljonit eurot. „Looduskaitses on tähelepanu eelkõige ohustatud elupaikade hoidmisel ja kiiresti levivate võõrliike tõrjumisel. Järgmisel aastal on plaanis uuendada ka kaitsealade külastajatele mõeldud matkateed ja infoviidad,“ märkis keskkonnaminister.

Allikas: Keskkonnaministeeriumi Uudiskiri