Kommunikatsiooni töörühma koosolek, 12.02

Sündmus: kommunikatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 12.02.2013 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo (Järvevana tee 3)
Päevakavas:
1. Tagasivaade käibemaksu temaatikale
2. Balti konverentsi tunnuslause otsustamine
3. Järgnevate teemade/sündmuste ülevaatamine