Kommunikatsiooni töörühma koosolek, 8.01

Sündmus: kommunikatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 8.01.2013 algusega kell 15.00
Koht: EVEL büroo (Järvevana tee 3)
Päevakavas:
1. ÜRO poolt väljakuulutatud Vee koostöö aasta tegevuste kavandamine koostöös keskkonnaministeeriumiga (KKM-il konkreetsem plaan olemas). Karin Kroon osaleb.
2. 2013 I kvartali kommunikatsiooniteemade kavandamine.
3. EVEL poolt korraldatava konkursi ELUTÖÖ ja AASTA VEETEGU 2013 tingimuste ülevaatamine ja korralduse kavandamine.   Ettepanekute esitamine 18.01.2013 toimuvale EVEL juhatuse koosolekule otsustamiseks.