Kommunikatsiooni töörühma koosolek, 9.04

Sündmus: kommunikatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 09.04.2013 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo (Järvevana tee 3)
Koosoleku päevakord:
1. Balti konverentsi kommunikatsiooni üksikasjade täpsustamine.
2. Raamatupidamise korraldamisest vee-ettevõtetes (probleemid topeltraamatupidamisega).
3. Arutelu uuest teehoiu määrusest.
4. Muud küsimused.