Koolitusprojekt EAS-i abil

Perioodil 16. august kuni 16. november 2011. a viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi koolitusprojekt “EVEL liikmesettevõtete juhtide koolitus”. Koolitusprojektis osales 20 vee-ettevõtte juhti. Projekt sai tuge EASi Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.