Pärnu Vesi soovib rajada reovee puhastamise kompleksi

Pärnu linnale kuuluva AS-i Pärnu Vesi nõukogu andis heakskiidu projektile rajada reoveesette käitlemise kompleks, mille prognoositav maksumus on 5,178 miljonit eurot.

Nõukogu andis oma heakskiidu ka omafinantseerimise garanteerimiseks ja Pärnu Vee juhatus esitas neljapäeval Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotluse vajaliku 4,329 miljoni eurose toetuse saamiseks, teatas ettevõte.

Kompleksi ehituse tehnoloogilise eelprojekti koostas OÜ Aqua Consult Baltic ja keskkonnamõjude eelhinnangu OÜ Alkranel. Oma positiivse seisukoha on kompleksi rajamiseks andnud ka Pärnu-Viljandi regiooni keskkonnaamet, Pärnu linnavalitsus ja Audru vallavalitsus, vahendas BNS.

Pärnu Vesi taotleb toetust KIK-i mullu oktoobris avatud veemajanduse infrastruktuuri arendamise neljandast taotlusvoorust. Kui KIK otsustab toetuse eraldada, võib ettevõte alustada tänavu aasta lõpul uue reoveesette käitlemise kompleksi projekteerimisega ja 2014. aasta kevadel selle ehitamisega, nii et see valmiks 2015. aasta suvel.

Praegu käideldakse setet käitlemine aeroobse aunkompostimise teel välitingimustes, protsess sõltub otseselt ilmastikust ja on seetõttu raskesti kontrollitav. Kavandatavas kompleksis võetaks kasutusele sette töötlemise tänapäevane tehnoloogia.

Töötlemine toimuks edaspidi suletud protsessina kinnises ruumis sette lagundamise teel metaantankis ja jäägi kuivatamisega. Uue tehnoloogia kasutusele võtmise tulemusena ei toimuks enam välisõhu reostamist, mis on pikka aega häirinud elanikke ja linna külalisi.

Sette kuivatamisel saadaks graanulid, mida saab suunata taaskasutusse põllumajanduses, haljastuses või põletada selleks ettenähtud katlamajades. Uue tehnoloogiaga saadaks reoveesette töötlemisel senise 12 000 kuupmeetri komposti asemel 1700 kuupmeetrit kuivatatud graanuleid.

Allikas: delfi.ee