Pressikonverents raporti „Reoveepuhastis käsitletavast reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused“ teemal.

Teisipäeval kell 13:00 toimuval Riigikogu keskkonnakomisjoni pressikonverentsil tutvustatakse raportit „Reoveepuhastis käsitletavast
reoveesettest tekkiva keskkonnahäiringu vähendamise võimalused”. Osalevad keskkonnakomisjoni esimees Erki Nool, keskkonnakomisjoni liige raportöör Tõnis Kõiv, Eesti Vee-Ettevõtete, Liidu, ASi Tallinna Vesi, Tartu Vee esindajad ning Viljandi abilinnapea Rein Triisa.