RVPT koosolek toimub 19.11.2014

RVPT (EVEL joogi- ja reoveepuhastuse töörühm) koosolek toimub 19.11.2014 kell 10.00 Järvevana tee 3 Ülemiste veepuhastusjaamas.

Päevakava:

1. Puhastite tõhususe hindamise uuringu vahekokkuvõte sh meie kommentaaridest – Vallo Kõrgmaa
2. Korrosiivse joogivee problemaatika AS Viimsi Vees – Nele Nilb
3. Koostööst AS Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskusega http://www.tftak.eu/Home – Nele Nilb
4. EVEL koostööst Jäätmekäitlejate Liidu Jäätmete Taaskasutusklastriga http://www.ejkl.ee/et/?319 , Sydney õppereisi tagasiside reovee – ja settekäitluse vaatevinklist – Andra Pärnamäe, Vahur Tarkmees
5. EUREAU üldkoosolekust Sofias – muljed, fosforist, põhjaveest – Vahur Tarkmees
6. Lühiteemad:
· Keskkonnatasude raamkavast, sh ka rahajaotusest KOVidele
· KKAmeti nõukoja taaskäivitumine
· Reovee taaskasutamise teemaline lõppsõnum KKMin-le
· Kutsestandardi töörühma tegevus
· Veetornide ajalooraamat
· Raskmetallide eemaldamise tehnoloogiate info
7. Info teistest EVEL töörühmadest, sh meie eelmisest protokollist tagasiside (reovee soojus ja ÜVK kasutuse eeskirjad)
8. Lahtised teemad- kuidas edasi?
· Reoveesettekäitlus- Sademevesi
9. MUUD Teemad.