Seaduseloome töörühma koosolek

Sündmus: Kommunikatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 08.03.2011 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo
Päevakorras:  Põhiteemadeks on ÜVVKS-i muudatused sh seoses korteriomandi seaduse muudatuse eelnõuga ja ka muudatused sademevee maksustamise kontseptsioonis.