Seadusloome töörühma koosolek, 21.02

Sündmus: SLT koosolek
Aeg: 21.02.2013 algusega kell 11.00
Koht: Järvevena tee 3
Palneeritud päevakord on järgmine:
11.00-12.00 – olulised seaduseelnõud ja tegevused Keskkonnaministeeriumis 2013
                    ning arutelu, milliseid neist on SLT prioriteetvaldkonda kuuluvad
12.00-12.40 – lõuna
12.40-13.40 – ÜVVKSi muudatuste kohta laekunud kommentaarid
13.40-14.00 – tehnovõrkude talumise tasu
14.00-15.00 – soojuspuuraukude problemaatikat tutvustab Heddy Klasen (KKM)