Seadusloome töörühma koosolek, 2.05

Sündmus: SLT koosolek
Aeg: 2.05.2013 algusega kell 11.00
Koht: Järvevena tee 3
Päevakorras: reoveesette määruse eelnõu arutamine.