Seadusloome töörühma koosolek, 2.07

Sündmus: SLT koosolek
Aeg: 2.07.2013 algusega kell 11.00
Koht: Järvevena tee 3
Päevakorras: