Seadusloome töörühma laiendatud koosolek, 16.10

Sündmus: SLT laiendatud koosolek
Aeg: 16.10.2012 algusega kell 11.00
Koht: Mäo, Sämmi Grill

Päevakorras:
1. SLT juhi valimine.
2. EVEL’i arvamuse sõnastamine KA_EVEL_KKM ühise tegutsemise protokolli sademevee eest võetava tasu kehtestamise kohta.