Veehinna metoodikat hakatakse täiendama

Täna koguneb esimesele koosolekule Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) eestvedamisel moodustatud laiapõhjaline töörühm, mille eesmärk on keskenduda veeteenuse reguleerimise problemaatikale ja koostöö tegemisele parema regulatsiooni heaks.

EVELi tegevdirektor Vahur Tarkmees ütles, et täna koguneva laiapõhjalise töörühma eesmärgiks on arutada ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenuse reguleerimise probleeme ja pakkuda lahendusi vee-ettevõtluse jätkusuutlikkuse tagamiseks. „Lihtsamalt öeldes – me tahame, et hea, see tähendab kvaliteetne, taskukohane, kõigile Eestimaa elanikele kättesaadav veeteenus aitaks hoida meie elukvaliteeti euroopalikul tasemel,“ sõnas Tarkmees.

Ta lisas, et töörühma suurimaks eesmärgiks on ära hoida võimalus, et Eesti vee-ettevõtlus jõuab paarikümne aasta pärast tagasi täpselt samasse punkti, millest alustas ehk täielikku sõltuvusse eurorahadest. „Vee-ettevõtlus vajab uut regulatsiooni, mis ei keskendu vaid veehinna reguleerimisele,“ täpsustas Tarkmees. „Hea vee-ettevõtluse regulatsioon peab omama terviklikku, tasakaalustatud ja selget visiooni ning suutma seda ühiskonnale arusaadavalt esitada ning ka ellu viia.“

Töörühma peamisteks ülesanneteks on Tarkmehe sõnul:

• ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse regulatsioonisüsteemi sobivuse hindamine;

• teenuse jätkusuutliku osutamise jaoks vajaliku regulatsiooni sõnastamine ja regulatsiooni rakendumise taotlemine;

•  ettepanekute koostamine veehinna arvutamismetoodika täiendamiseks;

•  eesmärgini jõudmiseks sobilike tegevuskavade koostamine ja tegevuste elluviimise korraldamine.

„Erilist heameelt teeb niivõrd paljude erinevate asutuste-ametkondade soov ühise eesmärgi nimel koostööd teha,“ rõhutas Tarkmees, kelle sõnul kuuluvad töörühma EVELi esindajate kõrval ka Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Keskkonnaministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Konkurentsiameti (esindab ühtlasi ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumit), Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Tarbijakaitseameti ja Terviseameti esindajad.

EVEL on 1995. aastal loodud üleriigiline ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu teenust osutavate vee-ettevõtjate ja sama tegevusalaga seotud teiste ettevõtjate vabatahtlik ühendus. EVELisse kuulub 40 vee-ettevõtet ja 23 vee-alaga seotud ettevõtet.

Allikas: Äripäev