Vee-ettevõtted: riigikogu kavatseb füüsikaseaduseid muutma hakata?

Vee-ettevõtete liidu (EVEL) hinnangul on homme riigikogus esimesele lugemisele tulev veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise eelnõu inimestele suureks ohuks.

„Riigikogu keskkonnakomisjonis sündinud seaduseelnõu, mille üheks autoriks on reformierakondlane Tõnis Kõiv läheneb reoveepuhastitest leviva haisu probleemile üllatavalt – eelnõu autor leiab, et kui reoveepuhasteid ümbritsevad ohualad senisest poole väiksemaks teha, kaob ka hais,“ märkis EVELi juhatuse esimees Hans Liibek liidu teates.

„Võib-olla meelevaldne seos, kuid kui samast loogikast lähtuvalt püüda näiteks parandada Eesti aina halvenevat liikluskultuuri, tuleks keelustada talverehvide kasutamine.“

Liibek rõhutas, et ohualad ehk kujad ümbritsevad reoveepuhasteid põhjusega. Ametliku definitsiooni kohaselt on kuja ehk kanalisatsiooniehitist ümbritsev puhverala vajalik selleks, et vältida reostuse, kemikaalide ja haigustekitajate mõju inimese tervisele ja tema varale. Kuja ulatus sõltub pinnasest, reoveepuhasti koormusest ja reovee puhastamise viisist.

„Reovee puhastamisel kasutatakse kemikaale, seal tekib metaani, õhus lenduvad protsessis vallandunud ühendid ning halbade asjaolude kokkulangemisel võivad tagajärjed inimestele vägagi kurvad olla,“ selgitas Liibek. „Igaks juhuks kordan üle rusikareegli – kuja ehk ohuala vähendamisega ei saa oht väheneda, see ei ole täna planeedil Maa kehtivate füüsikareeglite juures lihtsalt võimalik.“

Veeseaduse ja jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (483 SE) esimene lugemine on riigikogu täiskogu päevakorras homme, 19. novembril.

Allikas: Delfi

EVEL: Riigikogule edastatud üksikasjaliku EVEL arvamuse veeseaduse muutmise eelnõust leiad SIIT