Veefirmad hirmutavad seaduse muutmisel hinnatõusuga

Korteriomanikule vee-ettevõtja staatuse andmine tõstaks vee hinda, leiavad vee-ettevõtted.

„On tõusetunud huvi anda korteriomanikele vee-ettevõtjate kliendi staatus,“ ütles ASi Põlva Vesi juhataja ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) juhatuse liige Olev Elmik. „Vee-ettevõtjail ei ole muid sissetulekuid peale veeteenuste eest kasseeritavate summade, seega, kui kellelegi tuleb hakata tegema soodustusi, hooldama näiteks tema torusid, tähendab see meile täiendavaid kulutusi, mis aga tähendab ühtlasi ka tariifide tõusu ja seda kogu vee-ettevõtja teeninduspiirkonnas.”

Elmiku sõnul toimib praegu Eestis kehtiv ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus – vee-ettevõtja klient on kinnistu omanik, kes arveldab vee-ettevõtjaga ning vastutab kinnistul asuva torustiku korrasoleku eest. Torud, mis jäävad kinnistu piirest väljapoole, on vee-ettevõtte vastutusel.

Tema sõnul ei muudaks olukorda paremaks ka teine ettepanek – tuua iga veefirma korteriomanikust kliendi liitumispunkt  kinnistu piirile. „Võtame nüüd ühe 200 korteriga maja, kuidas kõik need 400 liitumispunkti, sest iga liitumispunkt koosneb nii vee- kui ka kanalisatsioonikaevust, maja ette tänavale ära mahuks?“ küsis Olev Elmik. „Lisaks, kuhu panna need 200 veearvestit?“ Elmiku arvates tooks hulgaliselt lisakulutusi ka veemõõtjate taatlemine, mida tuleb praeguse korra kohaselt teha iga kahe aasta tagant.

Allikas: äripäev.ee