Veehinna regulatsiooni töörühma koosolek

Sündmus:  Veehinna regulatsiooni töörühma koosolek
Aeg: 12.06.2012 algusega kell 11.00
Koht: EVEL büroo

Päevakavas:
1. Kadri Kralla ettekanne sektori väärtusahelast.
2. Leho ettekanne: AS Tallinna Vesi hinnangud veehinna regulatsiooni tänasele olukorrale ja soovitav olukord.
3. Töörühmaliikmete sõnavõturing teemadel: tagasiside ettekannetele ja minu mõtted veehinna regulatsiooni tänasest olukorrast ja minu ootused muutustele (aega ca 10 minutit igale osalejale).
4. Arutelu.
5. Tegevuskava planeerimine.