Veeteenuse hinna regulatsiooni töörühma koosolek

Sündmus: VHT koosolek
Aeg: 3.06.2013 algusega kell 14.00
Koht: Järvevena tee 3