EVEL kutsub evelÜVVK koolitusele

Meil on rõõm Teid kutsuda osalema Eesti Vee-ettevõtete Liidu koolitusprojekti „Õigusalaste- ja tehniliste teadmiste suurendamine ning oskuslik rakendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) planeerimisel, korraldamisel ja majandamisel (evelÜVVK koolitus).“

Loe lähemalt evelÜVVK koolitus