Amphora infopäev

Eesmärk: anda ülevaade digitaalsest keskkonnast, mis võimaldab hallata hõlpsalt projektdokumentatsiooni, lihtsustab asutustevahelist dokumendivahetust ja dokumentide kooskõlasturinge ühises keskkonnas. Antud infopäeva käigus tutvustatakse Amphora erinevaid võimalusi nende tegevuste läbiviimisel. Infopäeva jooksul saate parema ülevaate, kuidas korraldada asutusesisest ja –välist info ja dokumentide liikumist.

PÄEVAKAVA

9.45 – 10.00 Kogunemine ja hommikukohv

10.00 – 10.10 Avasõnad ja ettevõtte lühitutvustus, Ingmar Pappel, juhataja

10.10 – 10.30 Dokumendihalduse vajalikkusest organisatsioonis, Helerin Ainsar, kliendikonsultant, dokumendihalduri IV tase

10.30 – 11.15 Amphora tutvustus enamkasutatavate funktsioonide osas (dokumentide menetlemine, lepingute haldus, tähtaegade jälgimine, erinevad otsinguvõimalused, dokumentide asutustevaheline menetlemine, projektdokumentatsiooni haldus), Helerin Ainsar, kliendikonsultant, dokumendihalduri IV tase

11.15 – 11.30 Kuidas üle minna? Juurutamise tegevused dokumendihaldussüsteemi kasutuselevõtmisel, Ingmar Pappel, juhataja

11.30 – 12.00 Avatud vestlusvoor, küsimustele vastamine, lõppsõnad

Infopäeva ettekande leiate siit Amphora_infopaev_EVELis_19_02_2015