CWPharma projekti lõpuseminar “Ravimijääkide teke, kogumine ja käitlus“.

Kolme aasta jooksul tegid Läänemere ümber olevad riigid tihedat koostööd Interregi poolt rahastatavas projektis nimetusega CWPharma. Eesmärgiks oli töötada välja meetmed piirkonna ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja koostada soovitused reovee ravimijääkidest puhastamiseks. https://evel.ee/projektid/cwpharma-projekt/

 24. novembril 2020. a toimub CWPharma projekti tulemusi tutvustav veebiseminar.

Olete oodatud kuulama ja kaasa mõtlema!

Veebiseminari ajakava:

10:00-10:10

Tervitussõnad

Pille Aarma, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevjuht

10:10-10:20

Projekti CWPharma (Clear Water from Pharmaceuticals) tutvustus

(video inglise keeles)

Noora Perkola, projekti CWPharma projektijuht

10:20-10:40

Ravimite tarbimise mahud Eestis ja partnerriikides

Egge Haiba, Tallinn Tehnikaülikool, EVEL ekspert projektis CWPharma

10:40-11:30

Ravimijäägid keskkonnas:

1) Analüüside tulemused ja keskkonnamõjude hindamine

2) Läänemerre jõudvate koguste arvustusmudel

Mailis Laht, Eesti Keskkonnauuringute Keskus

11:30-12:00Puhkepaus
12:00-12:30

Nõuded ravimijääkide kogumisel ja käitlemisel ning tulevikusuunad EL strateegiast lähtuvalt

Liina Tarkus, Keskkonnaministeerium

12:30-12:50

Keskkonnaload ja lepingud – praktikad ning ettepanekud edasisteks sammudeks

Vallo Kõrgmaa, Eesti Keskkonnauuringute Keskus

12:50-13:20

Tehnoloogiad ja nende efektiivsus ravimijääkide eemaldamiseks reoveest

Erki Lember, Tallinna Tehnikakõrgkool, EVEL juhtivekspert projektis CWPharma

13:20-13:30Kokkuvõte ja järeldused
Maksumus:Seminar on kõigile osalejatele TASUTA
Koht:Otseülekanne veebis
Registreerimine:Seminarile registreerimine toimub kuni 22. novembrini 2020. a.
Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.
Veebiseminari otseülekande lingi saadame 23.11.2020.