CWPharma projekti seminar “Ravimijäägid ja järelpuhastus”

Aastatel 2017 – 2020 viiakse Läänemere ümber olevate riikide poolt ellu EL INTERREG projekti CWPharma, mille eesmärgiks on töötada välja meetmed piirkonna ravimijääkide emissiooni vähendamiseks ja koostada soovitused reovee ravimijääkidest puhastamiseks.

 18. septembril 2019. a toimub CWPharma projekti raames ravimijääkide ja järelpuhastuse teemaline seminar, kus võetakse vee-ettevõtte jaoks kogu probleemistik ühe tervikuna kokku. Tutvustatakse projekti raames läbiviidud seire tulemusi, antakse ülevaade, kuidas valmistada oma olemasolev reoveepuhasti ette järelpuhastuseks ning võrreldakse erinevaid tehnoloogilisi lahendusi järelpuhastuse läbiviimiseks.

Seminari lõpus toimub paneeldiskussioon, kus arutatakse reoveepuhastuse tuleviku trendide üle, üritatakse juba täna määratleda tuleviku probleemid, et saaksime oma reoveepuhastite planeerimisel teatud probleeme ennetada.

Seminari ajakava:

9:45-10:00

Kogunemine, hommikukohv

10:00-10:10

Avasõnad, Pille Aarma, Eesti Vee-ettevõtete Liit

10:10-10:30

„Reoveepuhastamine Eestis“, Taavo Tenno, Aqua Consult Baltic OÜ

10:30-11:00

Eesti ravimijääkide allikad. Ülle Leisk, Mailis Laht, EKUK

11:00-11:15

Kohvipaus

11:15-11:45

 Aktiivmuda optimeerimine kolmandaks puhastusastmeks ja DWA võrdlusandmed < 100 000 ie reostuskoormusega puhastitel. Kuidas arvestada kolmanda puhastusastme, energiakulu ja tulevikuvajadusi?

Michael Friedrich/DWA

Optimization of activated sludge processes to be ready for tertiary treatment and DWA energy benchmarking for WWTP < 100.000 PE, how to see the “big” picture- energy consumption, tertiary treatment, future needs

11:45-12:30

Lõuna

12:30-13:00

Fosfori eemaldamine reoveepuhastuse kolmanda puhastusastmes. Parim tehniline lahendus reoveepuhastuse kõikide vajaduste katmiseks,

Ulf Miehe, Berliini Veemajanduse Kompetentsikeskus

Phosphorous removal in tertiary treatment- how to find the best technical solution to solve so many problems together as possible (comparison of different technical options APIs, Ptot, NO3-N etc

13:00-13:30

PAC-i ja osooni kasutus Berliini, Kalunborgi ja Linköpingu reoveepuhastites

Michael Stapf, Berliini Veemajanduse Kompetentsikeskus

Results of advanced treatment with ozone, PAC from Berlin, Kalundborg, Linköping

13:30-13:45

Kohvipaus

13:45-14:30

Kolmanda puhastusastme rajamise näiteid  Peter Hartwig ja Taavo Tenno, Aqua Consult Baltic OÜ

Examples of built tertiary treatment plants

14:30-14:50

Eesti vee- ettevõtete lepingud ravimitööstuse reovee vastuvõtuks. 

Eesti Keskkonnauuringute Keskus

14:50-15:00

Kohvipaus

15:00-16:00

Paneeldiskussioon:

–       Tänapäeva trendid (aktiivmuda optimeerimiseks, hinnastamiseks ja jääkainete eraldamiseks);
–       Keskkonnainfol põhinev tulevik. Kas mõne aasta pärast probleemiks muutuvaid küsimusi on võimalik lahendada läbi erinevate reoveepuhastus tehnoloogiate kombinatsioon?;
–      Reoveepuhastus 50 aasta pärast;

Maksumus:

Seminar on kõigile osalejatele TASUTA

Koht

Fra Mare panoraamsaal (Ranna tee 2, Haapsalu)

Asukoht kaardil SIIN.

Registreerimine

Seminarile registreerimine toimub kuni 12. septembrini 2019. a.

Osalemiseks palun täitke registreerimisvorm SIIN.

Lisainfo

Lauri Lagle tel: 51 22 587, E-post evel@evel.ee