EurEau EU2 töörühma koosolek

30.-1. juunil 2018 toimub EurEau EU2 töörühma koosolek Helsingis. EVELi esindavad üritusel Ellen Mihklepp Tallinna Vesi AS-st ja Kaido Põhako Tartu Veevärk AS-st.