Digi ÜVVK innovatsioonilaager

23-24. jaanuar toimub Digi ÜVVK innovatsioonilaager.