Tehnikaülikooli koostöö vee-ettevõtjatega

Vee-ettevõtete infopäev

27.septembril 2023 Tallinnas

Raja 15, Mektory hoone

Hea EVEL-i liige!

Ootame Sind kaasa mõtlema Tallinna Tehnikaülikooli uuemate veemajanduse teadustulemuste võimalikes rakendustes. Üheskoos suudame leida uusi teid ja lahendusi, kuidas tagada puhtam vesi. Infopäeva sujuvamaks läbiviimiseks palun registreeruda https://forms.office.com/e/b13dVngCeD . Ettekannetele (10-12 minutit) järgnevad küsimused ja arutelu.

Ajakava:

9:30-10:00Kogunemine, kohv
10:00Avamine
10:10Joogivee kvaliteedi modelleerimise riukalikud probleemid – Ivar Annus, kaasprofessor tenuuris, Konstruktsiooni- ja vedelikumehaanika uurimisrühm

Hüdraulika ja eksperimendi olulisus vee kvaliteedi muutuse hindamisel joogiveevõrkudes, võttes arvesse mh torude vanust ja seisukorda.

10:40Radionukliidide eemaldamine joogiveest kasutades HMO-tehnoloogiat. Pilootkatsete tulemused – Dr Juri Bolobajev, Keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Rahvusvahelise projekti LIFE ALCHEMIA „Toward a smart & integral treatment of natural radioactivity in water provision services“ käigus saadud uued teadmised ja nende võimalikud rakendused

11:10Energiatõhus koroona impulss-elektrilahenduse plasma tehnoloogia – Sergei Preis, täisprofesor tenuuris, Keskkonnatehnoloogia teaduslabori juhataja

Osoonimise ja kloreerimise asendamise võimalus energiatõhusa madaltemperatuurilise plasma töötlemisega

11:40Kohvipaus
12:00Segregeeritud mikroorganismide koosluste rakendusi reoveepuhastuse aktiivmuda protsessides – Dr Olev Sokk, Vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm

Senine aktiivmuda abil toimuv reoveepuhastus põhineb nö unitaarse muda rakendamisel ehk üks ja sama muda läbib kõik protsessi staadiumid (anaeroobne, anoksiline, aeroobne). Segregeeritud mudade printsiibi rakendusel kasutatakse erineva kooslusega mudasid, mis omavahel ei segune

12:40Lõhnaärastus energiatõhusa kombineeritud tehnoloogias: fotokatalüütiline oksüdatsioon kombineeritud elektrilahenduse plasmaga – Dr Marina Kritševskaja, kaasprofessor, programmijuht (keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia), Keskkonnatehnoloogia teaduslabor

Lenduvate orgaaniliste ühendite energiatõhus oksüdatsioon õhus kombineeritud meetodiga: madaltemperatuurilise plasmaga töötlemine niisutavas reaktoris järgneva fotokatalüütilise oksüdatsiooniga osooni juuresolekul. Energiatõhus lahendus.

13:10Üldine diskussioon, kohv
13:40Kokkuvõte infopäevast, lõpetamine

Allan Lahi

Tehnoloogiasiirde ekspert

Tallinna Tehnikaülikool

allan.lahi@taltech.ee