Kutse vee-ettevõtjate riskijuhtimise päevale.

KUTSE

Hea koostööpartner

Riigikantselei ootab Eesti Vee-ettevõtete Liitu ja selle liikmeid 09. mail kell 9.30 Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa hotelis (Toompuiestee 27, Tallinn, saal „Tammsaare“) toimuvale riskijuhtimise päevale, mis on pühendatud vee-ettevõtete valmisolekule kriisideks. Üritus on tasuta.

Palume Eesti Vee-ettevõtete Liidul levitada kutset liikmete seas.

COVID-19 ja Ukraina kriis on mõjutanud pea igat inimest ja ettevõtet Eestis ning näidanud, kui oluline on olla valmis kriisideks ja uute lahenduste leidmiseks.

Riskijuhtimise päeval saate ülevaate julgeolekuolukorrast, ohtudest, veesektori ja vee-ettevõtete oluliste partnerite toimepidevusest ning arutleda vee-ettevõtete rollist kriisideks valmistumisel. Samuti saate võimaluse tutvuda Teile oluliste partneritega ning ammutada häid ideid enda teenuse tugevdamiseks. Koostöös teiste ettevõtjatega, asutustega leiame lahendused ettevõtte ja teenuste toimepidevuse tagamisega seotud probleemidele. Programmi leiate kutse lõpus.

Riskijuhtimise päeva modereerib Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor Erkki Tori. Paneeldiskussiooni juhib Rakvere vallavanem Maido Nõlvak.

Riskijuhtimise päevale on oodatud Eesti Vee-ettevõtete Liidu esindajad ning vee-ettevõtjate tipp- ja keskastmejuhid, riskijuhid ja IT-juhid, kes puutuvad oma igapäevatöös kokku ettevõtte ja teenuse toimepidevuse tagamisega.

Registreeruda saate kuni 24. aprillini andes teada oma  osalemise soovist e-postile tiina.mall@riigikantselei.ee.

Peatse kohtumiseni

Riigikantselei

POGRAMM*

09.30 – 10.00           Kogunemine ja kohv

10.00 – 10.10           Tervitussõnad

Taimar Peterkop, Riigisekretär

10.10 – 10.50           Riigi ja ettevõtete roll kriisides. Tulevastest õigusliketest muudatustest

Galina Danilišina, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonibüroo

 

10.50 – 11.30           Eesti julgeolekuolukorra ülevaade, Ukraina õpetunnid veeteenuse toimimise osas

Marek Kohv, Riigi Situatsioonikeskus

 

11.30 – 12.10           Ülevaade elektri, maagaasi ja kütusega varustamise ning sideteenuste toimepidevuse tagamisest riigi vaates

Priit Saar, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja

12.10 – 13.00           Kerge lõuna ja suhtlus vabas vormis

13.00 – 13.40           Küberturvalisusest veesektori vaates

Raimo Peterson, Riigi Infosüsteemi Ameti KII kaitse osakonna juhataja

13.40 – 14.20           AS Tallinna Vesi valmisolek pikaajalisteks elektrikatkestusteks

Ivar Ruubel, AS Tallinna Vesi tootmisjuht näitel.

14.20 – 15.00           Veeteenuse toimepidevus Emajõe Veevärgi näitel

Andres Aruhein, AS Emajõe Veevärk juhatuse liige

15.00 – 15.10           Sirutuspaus

15.10 – 15.50           Paneeldiskussioon „Veeteenuse kättesaadavus kriisis – väljakutsed ja lahendused“ ja arutelu. Arutelu juhib Rakvere vallavanem Maido Nõlvak

Raili Kärmas, Eesti Vee-ettevõtete liidu tegevjuht

Antti Tooming, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Margo Klaos, Päästeameti peadirektor

Kaido Erik, Haapsalu Veevärk AS juhatuse liige

Ilona Pärkna, AS Viimsi Vesi võrkude- ja arendusjuht

15.50 – 16.00           Kokkuvõte päevast

* Korraldajad jätavad endale õiguse vajadusel programmis muudatusi teha

.