Infotund: Kutsesüsteemist ja EKR tasemetest.

Täpsem info ja ajakava ilmub varsti.