EVEL seminar Raplas 10.märts 2015

Seminari päevakava:

1.       „Kas pneumosüsteeme saab veekäitlusjaamades paremini hooldada ja tõhusamalt kasutada? “ – Frid Kaljas, Festo OY AB Eesti Filiaal
2.       “Kas FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse hinna ja kvaliteedi suhe vastab vee-ettevõtete ootustele?” – Jüri Ligi, AS Infragate Eesti
3.       SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) tagasiside Jüri Ligi ettekande põhjal – Tiiu Noormaa, SA KIK struktuuritoetuste üksuse veemajanduse juhtivkoordinaator
4.       “Mida teha põhjendamatult madalate pakkumistega?” – Triin Väljaots, Advokaadibüroo SORAINEN advokaat ja Tartu Ülikooli riigihangete lektor “

Ettekanded:
Jüri Ligi EVEL üldkoosolek 10.03.2015

Triin Väljaots Põhjendamatult madalad pakkumused