EVEL üldkoosolek

28. märtsil 2017 toimub EVEL´i üldkoosolek Karksi Valla kultuurikeskuses (Viljandi mnt 1, Karksi-Nuia, Viljandimaa).

Päevakava:

9:30 – 10:00 kogunemine, (tervituskohv)

10:00 – 11:30 seminar

 • Tervitussõnad Urmas Suurpuu, Iivakivi AS
 • „Otsuste kujunemise rõõmud ja valud Keskkonnaministeeriumis, mida partnerid võiksid teada” Karin Kroon, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja
 • “Reoveesette käitlemise lõpplahendus läbi keskkonnasäästliku taaskasutuse” ja “Uued tuuled KIK’is” Veiko Kaufmann, SA KIK juhatuse esimees

11:30 – 12:00 kohvipaus

Üldkoosoleku päevakord:

12:00 – 13:30

 1. 2016.a revisjonikomisjoni aruande kinnitamine.
 2. 2016.a juhatuse aruande kinnitamine.
 3. 2016.a majandusaasta aruande kinnitamine.
 4. 2017.a eelarve kinnitamine ja juhatusele volituste andmine lisaeelarve kinnitamiseks.
 5. Juhatuse tegevusele hinnangu andmine.
 6. Strateegia 2012 – 2016 lõpparuande esitamine.
 7. Strateegia 2017 – 2021 tutvustamine ja kinnitamine

13:30 – 14:00 lõuna

14:00 – 15:30

 1. Revisjonikomisjoni liikmete tagasikutsumine.
 2. Juhatuse liikmete tagasikutsumine.
 3. Juhatuse liikmete määramine.
 4. Revisjonikomisjoni liikmete määramine.
 5. Info ja sõnavõtud.