Kutse infotunnile: “Keskkonnahoidlikuma sõiduki hankimine” 25. jaanuar kell 10:00.

Infotund toimub teemal: Keskkonnaministri määrus nr 6 „Hankelepingu esemeks oleva maanteesõiduki kohta riigihanke alusdokumentides kehtestatavad keskkonnahoidlikud kriteeriumid ja tingimused“.

Määrusest tulenevaid kohustusi ja erisusi tutvustab meile Karen Silts Kliimaministeeriumi rohereformi osakonna nõunik.

Infotund toimub 25. jaanuar algusega kell 10:00 Teams-is.

Microsoft Teamsi koosolek

Liitu arvutis, mobiilirakenduse või ruumiseadme kaudu

Koosolekuga liitumiseks klõpsake siia

Koosoleku ID: 391 761 441 239
Pääsukood: AkptGz

Laadi Teams alla | Liitu veebis

Lisateave | Koosolekusuvandid