GIS töörühma koosolek

25. juuli 2017 toimub GIS töörühma koosolek Paide reoveepuhastil kell 11:00.