EVEL-i infotund 1.06 “PFAS-d joogi- ja reovees. Tutvustus, nõuded ja olukord Eestis.”

Tere!

Olete oodatud EVEL-i infotundi 1.06.2022 kell 10:00 – 11:30: „PFAS-d joogi- ja reovees. Tutvustus, nõuded ja olukord Eestis.“

Osalemise link: https://us06web.zoom.us/j/89243641894?pwd=MlZpdFFqVy9SMGd2cHk2OG0xMnR5Zz09

Euroopas on üha enam hakatud tähelepanu pöörama püsivatele orgaanilistele saasteainetele. Joogi-, reovee ja sette kontekstis on tähelepanu alla võetud per- ja polüfluoroalküül-aineid (PFAS). PFAS-sse peetakse oluliseks saasteaineks nende püsivuse, liikuvuse ja keskkonnas laialdase levikuga ning nende bioakumuleerumise tõttu, mis on seotud potentsiaalse mõjuga inimeste tervisele. PFAS-ühendeid võib leida linnade reoveest ja mõnedest joogiveeallikatest. Taani on hiljuti kehtestanud piirväärtused PFAS-idele reovees ja mitmed teised riigid on seda eeskuju järgimas. Ka uues joogiveedirektiivis on olemas nõue teatud PFAS-ide analüüsiks.

Mis need PFAS-d on? Kust nad tulevad? Millised on nõuded õigusaktides täna ja tulevikus? Mida näitavad senised uuringute tulemused?

Nendele küsimustele vastavad:

Hannela Artus, Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõunik

Margus Korsjukov, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Mailis Laht, Keskkonnauuringute Keskuse keemik-mikrobioloog

Tervitades

Pille Aarma

Tegevjuht

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL)