Kutse reoveesette teemalisele kohtumisele 30. märtsil kell 9:00 – 11:30

Olete oodatud 30. märtsil kell 9:00 – 11:30 toimuvale reoveesette teemalisele veebikohtumisele Keskkonnaameti ja Keskkonnaministeeriumi ametnikega.

Teema käsitluse vajaduse esitasin EVEL-i poolt juba mõnda aega tagasi. Keskkonnaamet on nüüd kohtumise korraldajaks ning eesmärgiks on selgitada ja lahendada reoveesette käitlemisega seonduvaid probleeme.

Keskkonnaamet teeb ettekanded käitlemise, loastamise ja kontrolli teemadel.

Keskkonnaministeerium tutvustab tehtud uuringute tulemusi ja tuleviku suundasid.

Tutvustatakse seniseid kasutusviise.

Vee-ettevõtetelt oodatakse aktiivset osalemist ja kaasa mõtlemist!

Teema 15 minKes (nimi)?Sisu
Sissejuhatus

5 min

Rein KalleSeoses energia ja väetise järsu kallinemisega huvi reoveesette vastu kasvab. Ringlussevõttu takistab jäätmestaatus, aga samas pole täna ühtegi sertifitseeritud reoveesettekomposti tootjat, miks see nii on? Nendest ja muudest reoveesettega seotud teemadest tänasel ümarlaual räägimegi.
Vee-ettevõtete suuremad probleemid seoses reoveesettega

10 min

Pille AarmaMillised praktilised probleemid tegelikult vee-ettevõtetel täna on? Millised on ettepanekud nende lahendamiseks?
Reoveesette senised kasutusviisid

15 min

KAURKui palju ja kus reoveesetet täna tekib, palju võetakse ringlusse ja millised kogused seisavad laos? Kas aruandluses on plaanis lähiajal muudatusi?
Reoveesette käitlemise ja kasutamise loastamine

15 min

Reet SiilabergMillist luba peab omama reoveesette käitleja ja mis on selle olulisemad nõuded? Millist luba peab omama reoveesette kasutaja ja mis on selle olulisemad nõuded?
Levinumad rikkumised reoveesette käitlemisel ja kasutamisel

15 min

Kai KorkmannMillised on peamised eksimused reoveesette käitlemisel ja kasutamisel? Milliseid soovitused on nende vältimiseks?
Reoveesette kasutamine karjääride korrastamisel

15 min

Martin NurmeReoveesette üheks kasutusviisiks on maastike korrastamine. Mõned aastad tagasi arutati, et võiks ergutada ettevõtteid kasutama reoveesetet karjääride korrastamisel. Mis sai edasi – kas edulugu või läbikukkumine?
Paus 5 min
Uuringud ja tegevuskavad

20 min

Katri Kartau

Kristel Kibin

Reoveesette teemal on tellitud mitmeid uuringuid ja koostatud tegevuskavu – palju sellest on kasu olnud ja kuidas meil läheb?
Euroopa Liidu ja Eesti suunad ning tegevused

10 min

Kristel KibinEuroopa Liidu plaanid ja settedirektiivi muutmine. Kas põletamise hirm on põhjendatud? Reoveesette lakkamise määruse muutmine.
Kokkuvõtlik arutelu

10 min

Rein KallePeamised taipamised. Kohtume uuesti x pärast. Tegevuskava on.